30/12/2020 - 10:01

Khó khăn, thu hút đầu tư vào ĐBSCL vẫn tăng

(CTO) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL thu hút thêm 151 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) mới, vốn đăng ký gần 5,24 tỉ USD. Nếu tính cả vốn FDI tăng thêm, vốn góp, mua cổ phần thì năm 2020, vùng thu hút hơn 6,08 tỉ USD. Trong khi năm 2019, toàn vùng thu hút vốn FDI gần 2,06 tỉ USD (trong đó 202 dự án FDI mới, vốn hơn 1,38 tỉ USD).

Hiện nay, ĐBSCL có 1.790 dự án FDI còn hiệu lực, vốn đăng ký đầu tư hơn 28,8 tỉ USD. Chiếm 5,41% về dự án và 7,5% về vốn FDI cả nước. Năm 2020, tỉnh Bạc Liêu đứng thứ hai cả nước trong thu hút đầu tư FDI, với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỉ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Bên cạnh đó, toàn vùng có 10.360 doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước mới gia nhập thị trường, tổng vốn đăng ký kinh doanh 109.298 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 108.582 lao động. So với năm 2019, năm nay số doanh nghiệp thành lập mới tăng 10,4%, về vốn đăng ký tăng 3,3%, riêng lao động giảm 6,2%.

Mặc dù khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng các địa phương vùng ĐBSCL đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh năng động, đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với nhà đầu tư. Điều đó cũng tạo động lực cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm đến địa phương tìm kiếm cơ hội và mở rộng sản xuất kinh doanh.

G.BẢO

Chia sẻ bài viết