25/07/2020 - 06:26

Khảo sát xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 

(CT)- Ngày 24-7-2020, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn, đến làm việc với Thành ủy Cần Thơ về chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo UBND thành phố, MTTQVN thành phố, các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Sở Ngoại vụ, Trường Chính trị thành phố, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tiếp và làm việc với Đoàn.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác lý luận; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, vận dụng lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ cho quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong quá trình CNH-HĐH. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai các đề tài, đề án, những sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay về công tác lý luận; tổng kết thực tiễn, rút ra những cách làm hay, chỉ đạo hiệu quả trong việc vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tế địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Cần Thơ cung cấp nhiều thông tin về tình hình thực tiễn, những thuận lợi, khó khăn tại Cần Thơ và ĐBSCL. Các đại biểu đề xuất một số nội dung cần nghiên cứu trong chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 như: xây dựng cơ sở lý luận về liên kết vùng và có cơ chế, chính sách, phân cấp quản lý để phát triển kinh tế - xã hội bền vững ĐBSCL; tái cơ cấu quy mô sản xuất, lao động nông nghiệp; có giải pháp thích nghi và ứng phó biến đổi khí hậu ở ĐBSCL; đa dạng hóa các mô hình giáo dục tư tưởng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; mở rộng thương mại quốc tế, nâng cao năng lực dự báo vĩ mô của các bộ, ngành…

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn ghi nhận những ý kiến đóng góp của lãnh đạo TP Cần Thơ đã bổ sung các cơ sở lý luận, thực tiễn nhằm góp phần phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhất là xây dựng các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết