19/05/2022 - 15:43

Khánh thành Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp 

(CT) - Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-5-2022, tỉnh Đồng Tháp khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà trưng bày. Ảnh: DUY KHÔI

Nhà trưng bày trong khuôn viên Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh), có diện tích khoảng 600m2, với tổng mức đầu tư khoảng 9,5 tỉ đồng. Nơi đây giới thiệu với khách tham quan hơn 200 hình ảnh, hiện vật, được bố cục theo 6 chuyên đề: “Thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình đi tìm đường cứu nước (1890-1930)”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giai đoạn tiền khởi nghĩa (1930-1945)”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thắng lợi và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945)”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); “Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc (1954-1969)” và “Đảng bộ, nhân dân Đồng Tháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. 

* Cũng tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung”. Qua hàng trăm tư liệu, hình ảnh quý giá, sống động, chuyên đề giới thiệu tới công chúng hình ảnh về một vị lãnh tụ vĩ đại, tận tụy quên mình, kiên trung bất khuất vì sự nghiệp cách mạng; và là Cha già kính yêu của dân tộc, giàu lòng bác ái, thanh bạch, dung dị. Nhân cách cao đẹp của Người đã tạo ra những giá trị nhân văn mang tầm thời đại.

Các đại biểu tham quan Nhà trưng bày. Ảnh: DUY KHÔI

Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung”. Ảnh: DUY KHÔI

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết