04/07/2020 - 08:34

Khai thác có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng quận Bình Thủy văn minh, hiện đại 

(CT)- Sau gần 3 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, ngày 3-7-2020, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bế mạc.  

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố, quận. 

Trong ngày làm việc hôm qua, ĐH đã nghe Ban Chấp hành Đảng bộ quận báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 ủy viên; bầu đồng chí Trần Quốc Vũ tái đắc cử Bí thư Quận ủy; bầu các đồng chí Nguyễn Thị Nữ và Trần Thanh Bình tái đắc cử Phó Bí thư Quận ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 7 ủy viên, bầu đồng chí Võ Hoài Phong, tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. ĐH đã bầu 26 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Chấp hành Đảng bộ quận ra mắt ĐH và hứa sẽ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa Nghị quyết ĐH vào cuộc sống; đề ra các giải pháp bằng những chương trình, đề án sát hợp thực tế và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đưa quận Bình Thủy ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. 

Các đảng viên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH, xác định phương hướng phát triển quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2020-2025 là: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, phát triển logistics, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng: công nghiệp - thương mại - dịch vụ, du lịch - nông nghiệp đô thị. Tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, kinh tế - xã hội, thương mại - dịch vụ và du lịch, đảm bảo phát triển bền vững, đồng bộ, văn minh và hiện đại. Thực hiện tốt các chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, xác định thực hiện 15 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... 

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết