10/07/2024 - 20:53

Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

(TTXVN) - Sáng 10 -7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiến hành Phiên họp thứ 35.

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, nội dung phiên họp lần này sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; đồng thời xem xét việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8.

UBTVQH sẽ đánh giá tổng kết toàn diện Kỳ họp về chương trình, nội dung, công tác điều hành, tổ chức, phục vụ, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo; từ đó đúc kết các vấn đề tiếp tục phát huy, những vấn đề cần rút kinh nghiệm; đặc biệt lưu ý đến những kiến nghị, đề xuất của Ủy viên UBTVQH, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, MTTQVN, các cơ quan của Trung ương để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng Kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trong chương trình Phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự các cấp.

Về lĩnh vực tài chính - ngân sách, UBTVQH sẽ xem xét, quyết định: việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Phiên họp này, UBTVQH cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và 6-2024. Ðặc biệt, UBTVQH sẽ cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát tối cao và Diễn đàn pháp luật; công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn. Ðây là những nội dung mới, lần đầu tiên UBTVQH tổ chức theo tinh thần “đúng vai, thuộc bài”. Việc tổ chức 2 diễn đàn này nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao và xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, giám sát phải trúng, đúng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, phát huy những mặt tốt, ưu điểm, đồng thời chỉ ra những mặt cần rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đưa ra những định hướng để qua giám sát, Quốc hội, UBTVQH ban hành nghị quyết, từ đó Chính phủ, các bộ, ngành sẽ chỉ đạo, quản lý, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải phát huy được vai trò của các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQVN, các tổ chức đoàn thể trong công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội.

Với thời gian chỉ 1,5 ngày, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH, các cơ quan, tổ chức liên quan cử thành phần tham dự đầy đủ theo quy định, báo cáo tờ trình, thẩm tra để hoàn thành các nội dung trong chương trình phiên họp, bảo đảm kết quả tốt nhất.

PHAN PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết