26/04/2011 - 08:01

Khai mạc phiên họp 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII

* Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đúng pháp luật, bảo đảm theo tiến độ

Sáng 25-4, phiên họp 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên khai mạc. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc... Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

Theo Tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, dự kiến kỳ họp này sẽ khai mạc ngày 21-7-2011, bế mạc ngày 16-8-2011, làm việc trong khoảng 22 ngày. Trong đó, Quốc hội dành khoảng 14 ngày làm công tác tổ chức, nhân sự của các cơ quan nhà nước: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định cơ cấu tổ chức Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ... Quốc hội cũng có 5 ngày xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng khác, trong đó có việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; cho ý kiến về 2 dự án: Luật tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Giáo dục đại học.

Trình bày dự thảo báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn nhấn mạnh: Kết quả kỳ họp thứ 9 tiếp tục góp phần khẳng định Quốc hội khóa XII với nhiệm kỳ 4 năm có nhiều đổi mới và tiến bộ, trong đó các định chế trong bộ máy nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Kết luận nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, xem xét, tiếp thu để hoàn thiện Báo cáo chính thức theo tinh thần đánh giá đúng mức, đúng liều lượng, có sức thuyết phục, đầy đủ, toàn diện, sâu sắc thêm về kết quả kỳ họp. Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, về nguyên tắc, Quốc hội khóa trước có trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ nội dung, chương trình cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới. Để làm tốt, cần nghiên cứu, xem xét kỹ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, các nội quy, quy chế làm việc; căn cứ vào tình hình thực tế, công tác chuẩn bị và căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 đã thông qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị trước mắt, cần chủ động chuẩn bị tốt, chu đáo, tỉ mỉ, đúng quy trình công tác nhân sự; các báo cáo định đưa vào chương trình kỳ họp; phương án về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, tiến tới hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa mới.

* Chiều 25-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 báo cáo về tình hình chuẩn bị bầu cử. Cùng dự buổi họp có các đồng chí trong Hội đồng bầu cử Trung ương.

Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên cho biết: Đến nay, công tác tổ chức chuẩn bị bầu cử trong phạm vi cả nước đang được triển khai đúng pháp luật và bảo đảm theo tiến độ đề ra, chưa có vấn đề lớn phát sinh lớn ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Hội đồng bầu cử và các cơ quan hữu quan ở Trung ương đã tích cực, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị và đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai các công việc còn lại, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra thành công. Từ nay đến ngày bầu cử 22-5-2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, sát sao việc thực hiện các công việc theo đúng thời gian quy định.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tán thành với những nhận định được nêu lên trong báo cáo và nhấn mạnh từ Trung ương tới địa phương đã triển khai tích cực, chủ động, trách nhiệm và sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch và đúng tiến độ đã đề ra, không xảy ra vấn đề gì lớn. Các cơ quan hữu quan, địa phương vào cuộc và có sự phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng công tác chuẩn bị bầu cử trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phát huy những kết quả đã làm được, huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân tham gia và làm tốt công tác bầu cử; không chủ quan, thỏa mãn với những gì đã làm được. Tán thành với các nội dung công việc triển khai trong thời gian tới, đồng chí lưu ý cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử, trong đó chú ý về quy mô, nội dung, phương pháp tuyên truyền...

THANH HÒA-QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết