09/07/2018 - 07:15

Khai mạc kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố

(CT)- Sáng 9-7-2018, tại Hội trường UBND thành phố, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018).  

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (9, 10 và 11-7-2018). Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét 24 báo cáo do Thường trực HĐND, UBND, các sở, ngành thành phố trình. Trong đó, có các báo cáo về hoạt động của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố; kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thực hiện Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri… Tại kỳ họp, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND.  

HĐND thành phố xem xét, quyết nghị thông qua các nghị quyết về quan trọng: Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND thành phố; quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018–2019; quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của thành phố năm học 2018-2019 đến năm học 2020–2021; thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch phát triển y tế thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; thông qua Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2020”; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2018 của thành phố…

Tại kỳ họp, HĐND thành phố dự kiến chất vấn giám đốc các Sở Công thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

      QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết