14/10/2020 - 17:53

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025

(CTO) - Sáng ngày 14-10, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. ĐH có 346/349 đại biểu chính thức đại diện cho trên 45.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tham dự.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đến dự và chỉ đạo ĐH.

Quang cảnh ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược. Đó là: Cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Sóc Trăng tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Ước tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 của Sóc Trăng đạt 6,15%/năm. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng; các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm chăm lo, phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Nhiệm kỳ qua, tỷ lệ hộ nghèo ở Sóc Trăng giảm bình quân trên 3%/năm; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo Khmer giảm trên 4%/năm. Đến nay, tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới... 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu chỉ đạo ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu chỉ đạo ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại ĐH, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, coi đây là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi. Sóc Trăng phải tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Sóc Trăng cần xác định động lực, nguồn lực cho sự phát triển trong giai đoạn mới, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững.

Ngày 15-10, ĐH tiếp tục làm việc và bế mạc.

Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025

Như Báo Cần Thơ đã đưa tin, chiều 14-10, ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV đã bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ  2020-2025.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ  2020-2025.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ  2020-2025, gồm 50 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đồng chí, trong đó có 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV trong phiên họp đầu tiên đã bầu Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí, đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trần Văn Huyến và Đồng Văn Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 10 đồng chí, đồng chí Phạm Thị Phượng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 gồm 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 3 nhiệm vụ đột phá và 4 nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, 3 nhiệm vụ đột phá gồm: Thứ nhất, xây dựng hoàn thành và thực hiện nghiêm Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ hai, tập trung công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của địa phương, đặc biệt là hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng ưu đãi, cạnh tranh so với các địa phương khác, dễ tiếp cận, chi phí thấp. Thứ ba, thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị thông minh kinh tế số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội; xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tinh gọn, hoạt động minh bạch, hiệu lực, hiệu quả...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ  2020-2025 ra mắt ĐH.

Lý Then

Chia sẻ bài viết