13/10/2020 - 16:52

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

(CT) - Ngày 13-10, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển” chính thức khai mạc. 

Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự ĐH có 349 đại biểu đại diện cho hơn 33.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, đến dự và chỉ đạo ĐH. 

Phát biểu khai mạc ĐH, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh: ĐH tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII trên tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm khách quan; đánh giá, khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng thời, tập trung thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trình ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về đạo đức, năng lực, có uy tín trong Đảng, có tầm nhìn, khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh, có khả năng tập hợp, đoàn kết nội bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đủ về số lượng và chất lượng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hậu Giang đã đoàn kết, phấn đấu vượt khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thành và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh trong nhiệm kỳ đạt 6,3%/năm; quy mô kinh tế tăng gần 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế của Hậu Giang chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng; tỉnh từng bước xây dựng chuỗi giá trị nông sản và hình thành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;… Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Hậu Giang thuộc nhóm dẫn đầu vùng ĐBSCL. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người/năm. Trong xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh hiện có 32/51 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội của tỉnh nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân hơn 2%/năm… 

Mục tiêu của đề ra của tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 là huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5-7%/năm; GRDP bình quân đầu người 77-80 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm; chỉ số cải cách hành chính nằm trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu…

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu chỉ đạo ĐH.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu chỉ đạo ĐH.

Phát biểu tại ĐH, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị ĐH cần tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng; làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới… Nhất trí và đánh giá cao Báo cáo chính trị và các văn bản do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình ĐH, đồng chí Phạm Minh Chính cũng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cho Đảng bộ tỉnh Hậu Giang trong nhiệm kỳ mới. Đó là: Tỉnh cần tiếp tục giữ gìn, củng cố, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết; thi đua phấn đấu tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, đưa Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững hơn. Tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng... Đảng bộ Hậu Giang cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mới… Hậu Giang cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước.

Hôm nay, 14-10, ĐH tiếp tục ngày làm việc chính thức và bế mạc.

Lý Then

Chia sẻ bài viết