23/02/2014 - 21:28

Đảng bộ phường An Cư, quận Ninh Kiều

Khắc phục hạn chế, xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Năm 2013, Đảng bộ phường An Cư, quận Ninh Kiều đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đó là nỗ lực của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4) trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

* Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

Tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, BTV Đảng ủy phường An Cư nhìn nhận tuy có nhiều cố gắng nhưng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đôi lúc chất lượng chưa đạt yêu cầu. Từng lúc BTV nắm tư tưởng một số đảng viên chưa sát nên việc góp ý uốn nắn, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về đạo đức lối sống chưa kịp thời, từ đó một số ít cán bộ đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vắng sinh hoạt nhiều kỳ phải đề nghị về trên xóa tên và kỷ luật khiển trách…Theo đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Cư, qua những ý kiến đóng góp, BTV tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Sau khi tham dự học tập quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng do cấp trên tổ chức, BTV nhanh chóng tổ chức triển khai học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đồng thời có vận dụng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Để đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng trong các hội, đoàn đều được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, trong mỗi đợt triển khai, BTV đều tổ chức 3 hoặc 4 cuộc. Với cách tổ chức như thế thì những cán bộ, đảng viên, quần chúng có lý do vắng trong lần đầu sẽ tham dự được những lần sau. Những trường hợp đặc biệt như bệnh nặng hoặc có việc đi xa trong thời gian tổ chức các lớp, Đảng ủy chỉ đạo chi bộ phát tài liệu cho các đồng chí tự nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, BTV đã xây dựng chương trình giám sát, kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên; phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, BTV trực tiếp chỉ đạo các chi bộ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn việc tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng bộ. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những tập thể và cá nhân còn thiếu sót.

Cán bộ phường An Cư hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Nói về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đồng chí Nguyễn Như Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Cư, cho biết công tác quy hoạch cán bộ chuẩn bị nguồn giai đoạn 2013-2015 và 2015-2020 được quan tâm thực hiện theo quy trình, công khai dân chủ, đảm bảo số lượng theo quy định. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường cũng quan tâm cử cán bộ đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Trong năm 2012, 2013, phường đã cử 7 cán bộ học trung cấp chính trị, 1 cán bộ học cao học, 8 cán bộ học đại học. Đảng ủy phường cũng quan tâm kiện toàn nhân sự cấp ủy ở các chi bộ như: thay đổi bí thư chi bộ và bầu bổ sung chi ủy viên ở chi bộ 1, bầu bổ sung 2 chi ủy viên ở chi bộ 4 và 5, bầu bổ sung 1 Phó Bí thư và 1 chi ủy viên ở chi bộ cơ quan.

* Xây dựng chính quyền vững mạnh

Một trong những hạn chế mà BTV Đảng ủy phường An Cư nhìn nhận là sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mang tính đột phá chưa cao. Việc chỉ đạo thực hiện trật tự, kỷ cương đô thị, giải quyết vệ sinh môi trường tuy có nhiều cố gắng nhưng tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra và việc xử lý chưa triệt để. Tình hình trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác cải cách hành chính vẫn còn những mặt hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và các khu vực có lúc, có nơi chưa chặt chẽ…Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ tịch UBND phường An Cư, sau kiểm điểm, UBND phường tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã được phân tích, làm rõ. Trong đó, việc chỉnh trang đô thị luôn được lãnh đạo phường quan tâm thực hiện như: Duy trì và nâng chất các mô hình cộng đồng trách nhiệm giữ gìn phường sạch rác, qua đó tuyên truyền sâu rộng tới các khu dân cư nhằm làm thay đổi ý thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Việc xây dựng đường Huỳnh Cương không vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, đảm bảo nếp sống văn hóa, văn minh cũng từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Địa phương cũng lắp đặt các bảng tuyên truyền trích dẫn một số quy định về đảm bảo giao thông đường bộ và an ninh, trật tự an toàn xã hội, lắp đặt thùng rác công cộng xung quanh bờ hồ; đồng thời kết hợp cải tạo gờ bó vỉa hè tuyến đường Huỳnh Cương với chiều dài 1.420 mét, kinh phí 156 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Bên cạnh đó, Nhà văn hóa và chợ An Cư được đầu tư xây dựng đã tạo sự phấn khởi trong nhân dân, góp phần từng bước giải quyết tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lòng hẻm gây mất trật tự văn minh đô thị. UBND phường thường xuyên chỉ đạo kiểm tra trật tự văn minh đô thị; đề nghị về trên sửa chữa, thay mới kịp thời các đèn đường, nắp hố ga bị hư… góp phần tạo diện mạo mới đô thị.

Về cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi lề lối làm việc được chi bộ cơ quan và bộ phận "một cửa" quan tâm thực hiện. Các cán bộ, công chức đều nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Phường cũng tiến hành sửa chữa và đưa vào hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình "Một cửa ứng dụng công nghệ thông tin". Mở rộng thực hiện việc áp dụng các quy trình giải quyết hồ sơ chuyên môn từng bộ phận theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào bộ thủ tục hành chính theo Đề án 30 của UBND thành phố. Đồng thời, phường cũng triển khai thực hiện chữ ký số trong trao đổi văn bản với các cơ quan hành chính theo chỉ đạo của thành phố và quận; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị; thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý cấp trên qua mạng. Việc tiếp nhận và giải quyết nhanh, gọn, đúng thời gian, đúng pháp luật các thủ tục hành chính đã từng bước củng cố lòng tin của nhân dân đối với cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ở cơ sở. Qua kết quả phiếu thăm dò ý kiến nhân dân đối với bộ phận "một cửa" với mức độ hài lòng của người dân đạt tỷ lệ trên 95%. Ngoài ra, BTV Đảng ủy phường cũng quan tâm chỉ đạo nên sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, khu vực ngày càng chặt chẽ, các phong trào, việc thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Cư, nói: "BTV Đảng ủy phường có nhiều cố gắng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, nhưng việc sắp xếp công việc vẫn chưa khoa học, còn bị động về thời gian. Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa cho nhiệm kỳ tiếp theo về số lượng và chất lượng chưa cao. Việc chỉ đạo xây dựng trật tự kỷ cương đô thị, giải quyết vệ sinh môi trường từng lúc, từng nơi chưa đạt yêu cầu…". Để thực hiện tốt hơn nữa NQTW4, BTV Đảng ủy phường An Cư đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, kịp thời đấu tranh, giáo dục khi cán bộ có biểu hiện tư tưởng lệch lạc; thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng Ủy viên Ban Chấp hành, BTV phải gương mẫu, làm trung tâm đoàn kết tập hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết