21/04/2021 - 07:18

Sóc Trăng

Kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu 

(CT) - UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn số 637/UBND-VX về việc vận động kêu gọi ủng hộ tiêu thụ hành tím cho nông dân thị xã Vĩnh Châu. Công văn nêu rõ, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, tình hình tiêu thụ hành tím ở thị xã Vĩnh Châu gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, sản lượng hành tím tồn đọng trong dân khoảng 50.000 tấn, nếu không kịp thời tiêu thụ sẽ gây hư hỏng, làm thiệt hại kinh tế cho người sản xuất.

Hiện nay, hành tím Vĩnh Châu còn tồn đọng trong dân khoảng 50.000 tấn.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân sản xuất hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu sớm tiêu thụ hết lượng hành tím còn tồn đọng, hạn chế thấp nhất hư hỏng, thiệt hại về kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương vận động tất cả cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ hành tím còn tồn đọng trong dân.

Theo Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, niên vụ sản xuất 2020-2021, toàn thị xã có 6.500ha trồng hành tím, với tổng sản lượng khoảng 100.000 tấn (hành tím sớm, hành chính vụ và hành giống). Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp không xuất khẩu hành tím được nên hiện trong dân còn tồn đọng hơn 50.000 tấn hành.

Duy Anh

Chia sẻ bài viết