28/05/2017 - 17:07

Đảng bộ TP Cần Thơ

Kết nạp 1.614 đảng viên mới

(CT)- Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.614 đảng viên (ĐV) mới, đạt tỷ lệ 74,38% chỉ tiêu nghị quyết của các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đề ra trong năm 2017. Những đơn vị có tỷ lệ kết nạp ĐV mới đạt cao như: Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố kết nạp 318 ĐV, đạt 127,2%; Đảng bộ quận Cái Răng kết nạp 115 ĐV đạt 104,5%; Đảng bộ huyện Thới Lai kết nạp 195 ĐV, đạt 102,6%; Đảng bộ quận Thốt Nốt kết nạp 141 ĐV, đạt 94%; Đảng bộ huyện Phong Điền kết nạp 112 ĐV, đạt 86,15%, Đảng bộ quận Ô Môn kết nạp 121 ĐV, đạt 75,63%; Đảng bộ huyện Cờ Đỏ kết nạp 123 ĐV, đạt 68,3%; Đảng ủy Các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố kết nạp 24 ĐV, đạt 80%.

PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết