14/04/2011 - 08:40

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý ngoại tệ

(Chinhphu.vn)- Theo văn bản Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được ban hành ngày 13-4, Thủ tướng yêu cầu NHNN phải thực hiện ngay việc quy định trần lãi suất tiền gửi ngoại tệ đối với cá nhân ở mức 3% và nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ thêm 2%.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan đến quản lý ngoại hối, để việc điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá được chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình cung - cầu ngoại tệ, tăng tính thanh khoản của thị trường, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và góp phần dự trữ ngoại hối.

Trong tháng 4 này, NHNN phải trình Thủ tướng ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 202/2004NĐ-CP ngày 10/12/2004 theo hướng tập trung xử lý các vi phạm về quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng trong đó có các chế tài để xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc niêm yết, giao dịch, thanh toán, quảng cáo, mua bán, vận chuyển, thu đổi ngoại tệ, vàng không đúng các quy định pháp luật, kể cả việc đình chỉ, rút giấy phép hoạt động, tịch thu tài sản vi phạm. Đồng thời, NHNN phải ban hành ngay Thông tư hướng dẫn nhằm kiểm soát chặt hoạt động thanh toán, niêm yết, quảng cáo bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Thủ tướng giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, giám sát chặt chẽ luồng ngoại tệ cho vay và thanh toán theo danh mục do Bộ Công Thương đề xuất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu NHNN ban hành quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối thay thế quy định hiện hành theo hướng giảm giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ dương và tổng trạng thái ngoại tệ âm của tổ chức tín dụng. Đồng thời, NHNN phải ban hành quy định mức ngoại tệ tiền mặt tối đa người cư trú được phép mang ra nước ngoài không phải khai báo hải quan tối đa là 5.000 đô-la Mỹ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc cấp đăng ký kinh doanh vàng; đồng thời xử lý nghiêm, kể cả việc thu hồi giấy phép đối với những trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý ngoại tệ và vàng.

QUỐC THANH

Chia sẻ bài viết