26/03/2020 - 07:09

Kế hoạch, biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu

Cử tri đề nghị thông tin về kế hoạch, biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như công tác tuyên truyền về vấn đề này để người dân biết và cùng thực hiện. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND để triển khai thực hiện. Trong đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tính khoa học, khả thi… Thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Về quản lý tài nguyên nước: Tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn nước mặt; không cấp phép khai thác nước dưới đất đối với những khu vực có sẵn nguồn nước cấp để bảo về tài nguyên nước ngầm, hạn chế tình trạng sụp lún. Đồng thời thường xuyên điều tra, đánh giá tài nguyên nước, nâng cấp mạng lưới quan trắc và theo dõi đánh giá diễn biến tài nguyên nước; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm nguồn nước;…

- Về phòng, chống xâm nhập mặn: Triển khai thực hiện dự án nâng cao khả năng chống chịu để ứng phó với xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu gây ra nhằm tăng cường khả năng chống chịu và giảm nhẹ thiệt hại do nước biển dâng gây ra; củng cố và phát triển hệ thống quan trắc nước mặt của thành phố, góp phần chuyển tải thông tin về độ mặn nguồn nước kịp thời đến người sử dụng; tập trung thực hiện quy hoạch xây dựng củng cố hệ thống đê bao sông, rạch các khu vực sản xuất nông nghiệp và quy hoạch chi tiết trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; vận hành hiệu quả các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh;…

- Về sụp lún và sạt lở bờ sông: Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện nhiều biện pháp gia cố tại các vị trí sạt lở từ các giải pháp truyền thống đến đầu tư các dự án kè chống sạt lở kiên cố. Điển hình như: công trình kè sông Cần Thơ; kè chống sạt lở sông Ô Môn; kè Xóm Chài; kè chống sạt lở Rạch Cam; kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn; kè Bò Ót;…

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trong phòng, chống sạt lở bờ sông; khuyến khích nhân dân không xả thải, không cất nhà cửa lấn chiếm lòng sông, không khai thác đất, cát ven sông gây ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu.

Chia sẻ bài viết