30/01/2019 - 09:20

Huy động trên 2.802 tỉ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ, tổng nhu cầu vốn dự kiến phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố ước trên 2.802 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương gần 1.559 tỉ đồng, vốn tín dụng 1.000 tỉ đồng, huy động doanh nghiệp khoảng 147 tỉ đồng và người dân đóng góp trên 96,6 tỉ đồng.

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra, Ban chỉ đạo thành phố chỉ đạo các sở ngành hữu quan và các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp vận động, huy động nguồn lực ngoài xã hội. Đặc biệt là nguồn lực từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tại địa bàn trực tiếp hưởng lợi từ các dự án, công trình được đầu tư. Việc huy động, cơ cấu nguồn lực ngân sách đầu tư xây dựng nông thôn tập trung cho các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất và đời sống dân sinh. Bên cạnh đó, các địa phương chú ý ưu tiên đầu tư, hỗ trợ các xã xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2019-2020.

QUẾ LIM

 

Chia sẻ bài viết