17/01/2009 - 09:27

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Huy động sức mạnh toàn xã hội ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (khóa VI) nhằm đánh giá tình hình công tác mặt trận năm 2008; xác định chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2009. Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm 2008. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và rất khó lường, tác động trực tiếp, tiêu cực vào nền kinh tế nước ta, Đảng và Nhà nước đã kịp thời phân tích tình hình, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra những sách lược đúng đắn, đó là tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng xuống khoảng 7%, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...

Thủ tướng nhấn mạnh: Sự ổn định về chính trị, xã hội là tài sản vô giá của mỗi quốc gia, trên cơ sở đồng thuận của toàn xã hội; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc góp sức cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát thông qua việc vận động toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “ Ngày vì người nghèo”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, bước sang năm 2009, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới suy giảm mạnh, nhiều quốc gia công bố suy thoái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nước ta, gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân. Đảng và Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động sức mạnh toàn xã hội ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý. Chính phủ cũng đặc biệt chú trọng đến chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ 61 huyện nghèo, bảo hiểm thất nghiệp và lo nhà ở cho khoảng 500.000 hộ nghèo… Cùng với điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, MTTQ với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân cần phối hợp với chính quyền các cấp động viên toàn dân thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. MTTQ Việt Nam và Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác nhằm giúp mỗi bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là ở cấp cơ sở, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đề ra.

Đối với việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân; qua đó tạo nên sự đồng tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, đường lối chiến lược của Đảng về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết