01/06/2023 - 18:39

Huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo 

(CT) - Chiều 1-6, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 29). Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, sở, ban ngành thành phố, các trường đại học, cao đẳng,... dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 6, từ phải qua), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và đồng chí Trần Việt Trường (thứ 7 từ phải qua), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho các tập thể. Ảnh: B.NG

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, GD&ÐT của thành phố cơ bản đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; mạng lưới trường, lớp và quy mô học sinh ở các bậc học, cấp học ngày càng tăng. Tính đến ngày 31-12-2022, tổng kinh phí đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, mở rộng trường lớp, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT theo lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố là 548.411 tỉ đồng. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đảm bảo theo quy định và phù hợp với thực tế của từng địa phương (có 14.480 viên chức, nhân viên; trong đó, 100% cán bộ quản lý đạt và vượt chuẩn). Tỷ lệ tốt nghiệp THPT bình quân đạt trên 97%; thành phố có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, khu vực, quốc tế... Hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học phát triển mạnh, có 90 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 5 trường đại học, 2 phân hiệu đại học trên địa bàn thành phố...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 29, Kết luận số 51 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tăng cường phối hợp, tham mưu ban hành các nghị quyết, kế hoạch về phát triển GD&ĐT, qua đó, tạo hành lang pháp lý, cơ chế thuận lợi, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển GD&ĐT. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cũng như quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí lồng ghép các dự án, xã hội hóa để có nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học... Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác GD&ĐT, góp phần xây dựng và phát triển thành phố trở thành trung tâm GD&ĐT của vùng ĐBSCL.

Đồng chí Dương Tấn Hiển (thứ 6 từ trái qua), Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Trung Nhân (thứ 7, từ trái qua), Ủy viên BTV Thành ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tặng Bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho các cá nhân. Ảnh: B.NG

Dịp này, có 12 tập thể, 13 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29.

Bích Ngọc

Chia sẻ bài viết