04/01/2009 - 22:03

Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ:

Hưởng ứng tích cực cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của dân

 

Trải qua 64 năm chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) luôn được Đảng và Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn luyện và với sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, trở thành lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân. Hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 6 điều Bác Hồ dạy CAND, CA TP Cần Thơ đã phấn đấu xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính qui, hiện đại trong giai đoạn cách mạng mới. Đầu năm 2009, Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ chung quanh những kết quả đạt được từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng.

* Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ CATP Cần Thơ đã giáo dục thực hiện nếp sống “Cần kiệm liêm chính chí công vô tư” và chủ động ngăn ngừa hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ – chiến sĩ (CB-CS) như thế nào, thưa đồng chí?

- Lực lượng CAND là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện. Ra đời từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, đồng thời cũng được sự tin cậy, đùm bọc, chở che của nhân dân mà trưởng thành, lực lượng CAND đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Bác Hồ luôn chăm lo xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh, thể hiện sâu sắc bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc. Bác cũng hết sức quan tâm xây dựng đội ngũ CB-CS CAND vừa “hồng” vừa “chuyên”, vừa có năng lực, vừa có phẩm chất, tư cách, đạo đức trong sáng; nêu cao tinh thần đoàn kết, mở rộng dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, yêu thương đồng chí, đồng đội, giúp nhau cùng tiến bộ. Ngày 11-3-1948, trong thư gởi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, Bác Hồ đã chỉ rõ 6 điều về “Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Từ đó, 6 điều Bác Hồ dạy CAND trở thành di sản quí báu, thể hiện đậm nét tư tưởng của Người về xây dựng đạo đức người công an cách mạng, là định hướng cơ bản, ngọn đuốc soi đường cho mọi hành động của CB-CS CAND, trong đó có C.A TP Cần Thơ.

Năm 2007, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 06 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã tiếp thêm sức mạnh cho phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “CAND Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Bám sát nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ C.A TP quan tâm rèn luyện nếp sống “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” cho CB-CS theo tư tưởng của Bác; nêu cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình, nghiêm túc kiểm điểm bản thân, nhìn nhận những ưu, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Đồng thời, đấu tranh kiên quyết, thẳng thắn với những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, thiếu ý thức phục vụ nhân dân. Tổ chức Đảng các cấp đã có những biện pháp chủ động, tích cực ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, Đảng bộ C.A TP Cần Thơ những năm qua không có biểu hiện suy thoái về chính trị, hầu hết CB đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, chiến đấu và bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Hệ thống tổ chức Đảng trong lực lượng C.A ngày càng được củng cố, tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cũng như chất lượng đội ngũ CB đảng viên.

* Xin đồng chí cho biết, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có tác động như thế nào đối với phong trào thi đua trong toàn lực lượng C.A TP Cần Thơ?

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thừa ủy nhiệm Bộ Công an trao cờ thi đua cho 4 đơn vị của CATP Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2008.
Ảnh: THANH PHONG

- Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05/2008/CT-BCA (X11) ngày 26-5-2008 của Bộ Công an, C.A TP Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch số 468/KH-CATP (PX15) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2008-2013”, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng. Qua đó, 100% CB-CS đã cam kết thực hiện rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành Điều lệnh CAND với các nội dung: Tổ chức phát động và ký giao ước thi đua với các đơn vị, địa phương; tổ chức trao đổi, hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong lực lượng C.A TP làm chuyển mạnh từ việc học tập sang làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên từng lĩnh vực rèn luyện, học tập, công tác chiến đấu của mỗi CB-CS; đồng thời chủ động kiểm tra toàn diện các mặt công tác trong quá trình thực hiện cuộc vận động.

Về công tác chuyên môn, C.A TP đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, làm thêm ngày thứ bảy để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính, thực hiện qui chế liên thông một cửa trong đăng ký con dấu, qui trình cải cách hành chính trong các mặt công tác, nhất là cải cách hành chính trong công tác tiếp dân. Việc trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được rút ngắn hơn từ 30% đến 40% thời gian so với trước. C.A TP đã thành lập 2 đoàn cán bộ thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với hoạt động của cảnh sát khu vực, đặc biệt đã tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại 76/76, xã, phường, thị trấn trong TP Cần Thơ, với 5.816 lượt người tham dự và đóng góp 1.179 ý kiến cho lực lượng công an. Nhiều ý kiến đóng góp về tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của CB-CS công an xã, phường, thị trấn, qua đó góp phần chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế của CB-CS công an địa phương, tạo được niềm tin cho nhân dân.

* Đồng chí đánh giá như thế nào về sự trưởng thành của đội ngũ CB-CS qua việc hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”?

- Tập thể CB-CS C.A các đơn vị, địa phương đã hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tự liên hệ thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhân dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng đơn vị Trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2008, C.A TP cũng đã đưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 727 lượt đồng chí, có 10 đồng chí được đào tạo sau đại học, 154 đồng chí tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị; nhiều CB-CS đạt trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu. Năm qua, tỷ lệ khám phá án trong toàn ngành đạt khá cao: 91,9%. Lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã điều tra phát hiện 373 vụ mua bán, vận chuyển hàng nhập lậu trị giá trên 3,2 tỉ đồng; xác lập 6 chuyên án, thu hồi tài sản và tiền thuế cho Nhà nước trên 10 tỉ đồng. Tai nạn giao thông giảm mạnh trên 3 mặt về số vụ, số người chết và bị thương. Lực lượng CSGT đã phát hiện và truy bắt 8 vụ với 44 đối tượng cướp giật tài sản trên đường phố, trộm cắp phao tiêu giao thông thủy. Đã có 13 đồng chí CSGT liêm khiết không nhận hối lộ; 16 đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm; 75 quần chúng tích cực trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” phấn đấu tốt, được kết nạp Đảng. Qua xét phân loại cơ sở Đảng, đảng viên năm 2008, có 26/29 chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh (89,65%), không có chi bộ yếu kém. Có 89,44% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 123 đảng viên xuất sắc được khen thưởng. Tỷ lệ CB-CS sai phạm trong năm giảm dưới 0,5% toàn lực lượng.

Cuối năm 2008, C.A TP Cần Thơ được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; Bộ C.A tặng Cờ Thi đua cho 4 đơn vị của CATP Cần Thơ là Phòng Tình báo, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Hậu cần và C.A quận Ninh Kiều. Giám đốc C.A TP Cần Thơ công nhận 148 đơn vị trực thuộc và cơ sở đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 111 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Tiên tiến; 313 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 1.561 Chiến sĩ Tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong năm 2008.

Đảng bộ C.A TP Cần Thơ xác định thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Thực hiện 6 điều Bác dạy CAND” là một trong những nhân tố quyết định sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của lực lượng CAND, C.A TP Cần Thơ. Và cũng là yếu tố quyết định giúp lực lượng C.A hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ giao phó. Năm 2009, kỷ niệm 40 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là 40 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, với quyết tâm cao, với lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ, CB-CS C.A TP Cần Thơ phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác dạy CAND để xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của dân.

* Xin cám ơn đồng chí!

Lan Hương (thực hiện)

Chia sẻ bài viết