05/09/2021 - 07:56

Hương chiều vẫn ngát xanh 

Từ Dạ Linh

 

Chẳng thể gọi tên em cho chiều lên men nhớ

Nỗi niềm chi gió thở lay lá cành

Chiều lên xanh, hương chiều vẫn ngát xanh.

 

Ta đã uống ngọt lành từ thu ấy

Ta say em trong hương mùa lớn dậy

Mắt môi tình từ đấy cứ liêng biêng.

 

Chẳng thể gọi tên em cho chiều say men nhớ

Ta trở về xóm chợ hát u ơ

Rồi nghêu ngao điệu lý từ muôn thuở

Tiếng cuốc chiều bỗng vọng vỡ bờ xa.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Từ Dạ Linh