01/03/2019 - 16:57

Vùng 5 Hải quân:

Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối 

Đó là chủ đề của phong trào thi đua huấn luyện được phát động tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 của Vùng 5 Hải quân (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). 

Lữ đoàn 127 được tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2018 của  Bộ Quốc phòng.  

Năm 2018, công tác huấn luyện của Vùng 5 Hải quân được triển khai đồng bộ, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; góp phần quan trọng xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của Vùng; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc.

Năm 2019, Vùng 5 Hải quân tiếp tục theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.

Vũ Khương

Chia sẻ bài viết