25/03/2019 - 11:31

Hợp nhất văn phòng cấp ủy và chính quyền 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII, trong tháng 3, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Ðỏ thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HÐND và UBND huyện thành Văn phòng Huyện ủy - HÐND và UBND huyện. Ðồng thời, kiện toàn, sắp xếp lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

HĐND huyện Cờ Đỏ miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện để thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm và bầu bổ sung giữ chức Ủy viên UBND huyện.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, BTV Huyện ủy Cờ Đỏ đã xây dựng Đề án thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở phê duyệt của Thành ủy, năm 2018, huyện đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; thí điểm Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện… Trong tháng 3 này, huyện Cờ Đỏ tiếp tục thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện thành Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện.

Đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Ngày 26-3, BTV Huyện ủy sẽ tổ chức lễ công bố Quyết định của BTV Huyện ủy và ra mắt Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện. Ngày 1-4 Văn phòng chính thức đi vào hoạt động. Để hợp nhất 2 văn phòng, BTV Huyện ủy chỉ đạo xây dựng đề án, quy chế hoạt động; xây dựng cơ cấu tổ chức, đề án nhân sự. Theo đó, Văn phòng hợp nhất có 32 người, trong đó có 1 Chánh Văn phòng, 4 Phó Chánh Văn phòng. Văn phòng có 3 bộ phận chuyên môn: nghiên cứu - tổng hợp, hành chính - quản trị, nội chính; trụ sở chính của văn phòng đặt tại Huyện ủy. Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, ngày 18-3, HĐND huyện đã tiến hành kỳ họp lần thứ 11 (bất thường) thông qua đề án hợp nhất 2 văn phòng và bầu đồng chí dự kiến bổ nhiệm Chánh văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện giữ chức Ủy viên UBND huyện.

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã gặp gỡ các cán bộ, công chức 2 văn phòng để quán triệt chủ trương thí điểm và động viên cán bộ, công chức xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành sự phân công, điều động nhận nhiệm vụ khác do dôi dư khi hợp nhất. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liễu, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, bộc bạch: "Hợp nhất 2 văn phòng, dư một Chánh Văn phòng nên BTV Huyện ủy dự kiến điều động, chỉ định tôi về làm Bí thư Đảng ủy xã Thới Xuân. Tôi cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".

Các cán bộ, công chức được sắp xếp công việc khi hợp nhất cũng đã chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Nguyễn Phước Nguyên, Chánh Văn phòng Huyện ủy, nói: "Bản thân tôi từ trước tới nay làm việc ở lĩnh vực xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy. Nay được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng của cấp ủy và chính quyền, tôi cố gắng tìm tòi, nghiên cứu nhiều hơn để thực hiện tốt công tác tham mưu BTV, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND trong chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực".

Theo đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, việc hợp nhất 2 văn phòng sẽ tạo thuận lợi hơn trong công tác tổng hợp, tham mưu của văn phòng. Bởi vì, lãnh đạo Văn phòng là người được trực tiếp tham dự các cuộc họp của chính quyền và được tham mưu, tổng hợp các văn bản sau đó chuyển sang thể thức văn phòng của cấp ủy. Và ngược lại, Chánh Văn phòng là người được dự các cuộc họp của cấp ủy, sẽ nắm bắt kịp thời chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo để tham mưu, cụ thể hóa nhiệm vụ đối với khối chính quyền, không phải chuyển tải qua khâu trung gian. Mặt khác, Chánh Văn phòng trực tiếp làm lịch công tác tháng và kiểm soát lịch công tác chung cho cả Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đảm bảo khoa học, không trùng lặp, chồng chéo, tạo tính nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo… Việc hợp nhất 2 văn phòng cũng giảm được 1 cấp trưởng, cắt giảm được 3 hợp đồng theo Nghị định 68 do dôi dư, giảm được 1 đầu mối trực thuộc UBND huyện và giảm được 1 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy...

Đồng chí Châu Việt Tha cho biết thêm, nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong tháng 3 này, BTV Huyện ủy đã điều động, bổ nhiệm, bổ sung  Phó Chánh Thanh tra huyện, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện. BTV Huyện ủy cũng chỉ đạo thị trấn Cờ Đỏ bầu bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND thị trấn; chỉ đạo xã Thới Hưng thực hiện thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết