14/10/2020 - 21:16

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Ðảng 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức Xây dựng Đảng” cho các cán bộ. Ảnh: ANH DŨNG

 (CT) - Chiều 14-10, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Ðảng (TCXDÐ). Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và cán bộ lão thành cách mạng đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức Xây dựng Đảng” cho các cán bộ.

Phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành TCXDÐ, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua và quyết định nhiều văn kiện quan trọng của Ðảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Ðảng ngày nay). Ban Bí thư Trung ương Ðảng khóa IX chọn ngày 14-10 hằng năm làm ngày truyền thống ngành TCXDÐ. Suốt 90 năm qua, ngành TCXDÐ đã bám sát đường lối chính trị, sự nghiệp cách mạng của Ðảng và thực tiễn của đất nước, luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào những thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với sự phát triển của ngành TCXDÐ, cơ quan TCXDÐ các cấp TP Cần Thơ ngày càng lớn mạnh, phát triển toàn diện, thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác TCXDÐ của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ CNH-HÐH đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu: Thời gian tới, ngành TCXDÐ thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác TCXDÐ. Tham mưu cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Ðảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ðổi mới mạnh mẽ đồng bộ, toàn diện các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ trong hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Ðẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng...

Tại buổi họp mặt, có 15 cán bộ thành phố được Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức Xây dựng Ðảng”.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết