03/02/2009 - 10:19

Đồng Nai

Hơn 60.000 công nhân được đưa đón hằng ngày bằng xe buýt

Thực hiện chủ trương của tỉnh Đồng Nai trong việc kêu gọi các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa việc vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là việc đưa đón công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn, đến nay đã có 28 doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ này và hằng ngày đã có trên 60.000 công nhân được đưa đón bằng xe buýt từ chỗ làm đến chỗ ở và ngược lại.

Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, hiện mỗi ngày có gần 900 xe vận tải hành khách công cộng tham gia đưa đón công nhân trên địa bàn, bao gồm: 319 xe của các doanh nghiệp vận tải chuyên đưa đón công nhân, 345 xe buýt kết hợp tham gia đưa đón công nhân và 231 xe của các doanh nghiệp sử dụng lao động hằng ngày tham gia đưa đón công nhân. Sở Giao thông vận tải tỉnh cũng đang thực hiện kế hoạch đưa vào hoạt động thử nghiệm cho 9 chuyến xe đưa đón công nhân từ thành phố Biên Hòa đến các khu công nghiệp trên địa bàn, được trợ giá từ nguồn ngân sách của tỉnh.

SỸ TUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết