10/05/2009 - 07:26

Hơn 45 tỉ đồng hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

UBND thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn với tổng nguồn vốn là hơn 45 tỉ đồng. Đề án được thực hiện tại tất cả 9 quận, huyện gồm: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Bình Thủy và Phong Điền, thời gian thực hiện từ năm 2009 - 2010.

Đối tượng được hỗ trợ là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, nhưng chưa có đất hoặc chưa đủ đất sản xuất, chưa có đất ở, đời sống khó khăn và chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ. Theo đó, tổng số hộ cần được hỗ trợ về đất ở hơn 580 hộ với diện tích chung 2.332 m2 (40m2/hộ); tổng số hộ cần hỗ trợ về đất sản xuất là 782 hộ, với diện tích đất hỗ trợ hơn 116 ha; hỗ trợ vốn chuyển đổi nghề 529 lao động; số hộ cần hỗ trợ mua sắm nông cụ làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh thêm ngành nghề là 353 hộ; hỗ trợ học nghề cho 2.582 lao động và hỗ trợ xuất khẩu lao động cho 73 người. Mức hỗ trợ được quy cụ thể thành tiền như hỗ trợ về đất ở là 10 triệu đồng/hộ; hỗ trợ về đất sản xuất: 10 triệu đồng/hộ và được vay tín dụng với mức không quá 10 triệu đồng/hộ theo hình thức vay tín chấp, trong thời gian 5 năm, với lãi suất bằng 0%. Hỗ trợ đào tạo nghề tối đa 3 triệu đồng/lao động; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề tối đa 3 triệu đồng/hộ và được hỗ trợ cho vay vốn theo hình thức tín chấp tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ trong thời gian ba năm, với lãi suất bằng 0%.

Đối với việc hỗ trợ vốn cho hộ cần mua máy móc, công cụ làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp: tối đa 3 triệu đồng/hộ và được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội tối đa 10 triệu đồng/hộ với lãi suất bằng 0%, trong thời gian ba năm, kể từ ngày vay.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết