20/05/2020 - 05:29

Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV 

(CT)- Hôm nay, ngày 20-5, Quốc hội (QH) khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ 9. Kỳ họp sẽ tiến hành trong 2 đợt. Đợt 1 (từ ngày 20-5 đến ngày 4-6-2020) họp theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Hội trường Nhà QH đến 63 Đoàn đại biểu (ĐB) QH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó, các ĐBQH chuyên trách, ĐBQH công tác tại các cơ quan Trung ương dự họp tại Hội trường nhà QH, ĐBQH ở các địa phương dự họp tại các điểm cầu địa phương. Đợt 2 (từ ngày 10-6 đến ngày 19-6-2020) QH sẽ họp tập trung tại Nhà QH.

Các đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ dự kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (dự họp trực tuyến).

Trước đó, ngày 19-5, trong phiên họp trù bị, các ĐBQH đã biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Theo chương trình, đợt 1 của kỳ họp, QH sẽ thảo luận về 10 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết về Chương trình giám sát của QH năm 2021; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Xem xét, thông qua 3 dự thảo: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Đồng thời, xem xét Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (trong đó có nội dung phòng, chống dịch COVID-19); phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; nghe Ủy ban Trung ương MTTQVN báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp. Ủy ban Thường vụ QH báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV…

Trong đợt 2 của kỳ họp, dự kiến QH sẽ biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo Nghị quyết, xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng. Đồng thời, thảo luận về các dự án luật trình QH cho ý kiến, gồm: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi);  Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi). QH sẽ thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và xem xét, quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo chương trình, kỳ họp này, QH không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên toàn thể như các kỳ họp trước đây; thay vào đó, đại biểu QH gửi chất vấn bằng văn bản đến người được chất vấn.

Tin, ảnh: Thụy Khuê

Chia sẻ bài viết