02/12/2022 - 20:10

Hội thi “Hát về biển, đảo quê hương” năm 2022 

(CT) - Ngày 2-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà máy X55 Hải quân phối hợp tổ chức Hội thi “Hát về biển, đảo quê hương” năm 2022.

Một tiết mục của đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Hội thi có 70 thí sinh tham gia, với 15 tiết mục thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; tất cả vì biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc... Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Ðồng thời trao 3 giải Chuyên đề, 5 giải Xuất sắc nhất và 7 giải Khuyến khích cho các đơn vị.

Theo Ban Tổ chức Hội thi “Hát về biển, đảo quê hương”, các tiết mục đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi những chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo. Hội thi nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của
Tổ quốc.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết