03/07/2012 - 22:26

Hội thảo khoa học “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”

Sáng 3-7, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng Bí thư. Dự Hội thảo có đông đảo đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, cùng đại diện quê hương và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Những quan điểm của đồng chí về chủ trương, đường lối, phương pháp cách mạng rất sát hợp với thực tiễn Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển, tiến lên giành thắng lợi trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và các giai đoạn cách mạng tiếp theo...

Tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, mặc dù trải qua hơn bảy thập kỷ, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

62 bản tham luận tham gia hội thảo của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý và đại diện dòng họ, quê hương đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã tập trung vào các chủ đề, nội dung: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh cách mạng; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với sự chỉ đạo thay đổi chiến lược cách mạng; đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng.

THÁI HÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết