22/09/2021 - 19:44

Hội thảo khoa học: Học viện Chính trị khu vực IV - 15 năm xây dựng và phát triển 

(CT)- Ngày 22-9-2021, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức hội thảo khoa học “Học viện Chính trị khu vực IV - 15 năm xây dựng và phát triển”, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Học viện. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Học viện và bằng hình thức trực tuyến.

TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, phát biểu chào mừng hội thảo.

TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, phát biểu chào mừng hội thảo.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các tỉnh, thành; lãnh đạo các viện nghiên cứu, trường đại học… ở khu vực ĐBSCL tham dự hội thảo.

Học viện Chính trị khu vực IV được thành lập ngày 28-4-2006. Lúc mới thành lập chỉ có 3 cán bộ lãnh đạo, cơ sở vật chất chưa có gì, đến nay Học viện Chính trị khu vực IV đã có khu làm việc và khu ký túc xá rộng rãi, bộ máy gồm 16 đơn vị với 106 cán bộ, viên chức.

Với đội ngũ 22 tiến sĩ, 59 thạc sĩ, hàng chục nghiên cứu sinh, hiện nay Học viện Chính trị khu vực IV đã đảm nhận toàn bộ chương trình giảng dạy cao cấp lý luận chính trị, các chuyên đề cao học, hợp tác với các địa phương trong khu vực mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.

Có 38 tham luận được gởi đến hội thảo, nêu bậc những thành tựu đạt được và định hướng phát triển của Học viện thời gian tới. Trong đó, khẳng định sự ra đời Học viện Chính trị khu vực IV là đúng đắn và cần thiết, xác định chiến lược phát triển Học viện luôn gắn với chiến lược phát triển ĐBSCL; Học viện đã góp phần quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Tây Nam Bộ.

Các tham luận tại hội thảo cũng mong muốn Học viện Chính trị khu vực IV tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Học viện Chính trị khu vực IV với các trường chính trị địa phương và đề xuất nhiều giải pháp có giá trị nhằm tăng cường hợp tác trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khảo sát, đánh giá hiệu quả sau đào tạo...

Với lợi thế ở TP Cần Thơ, trung tâm của ĐBSCL, Học viện Chính trị khu vực IV sau 15 năm xây dựng và phát triển đã thật sự trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị và trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở khu vực Tây Nam Bộ.

P.V

Chia sẻ bài viết