30/11/2020 - 21:24

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Ðồng chí Lê Ðức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế” 

(TTXVN)- Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Ðức Anh (1/12/1920 - 1/12/2020), ngày 30-11, tại thành phố Huế, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Ðồng chí Lê Ðức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế”.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: qdnd.vn

Dự và phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Ngay từ khi còn trẻ, đồng chí Lê Ðức Anh đã tích cực tham gia các phong trào yêu nước tại quê hương, tự học tập, tự giác ngộ về con đường cách mạng và đã nhanh chóng trưởng thành. Từ một thanh niên yêu nước, đồng chí sớm tiếp thu và đi theo con đường cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, trở thành đảng viên Ðảng Cộng sản Ðông Dương (nay là Ðảng Cộng sản Việt Nam) khi vừa mới 18 tuổi. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Ðức Anh đã được Ðảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt và ở cương vị nào đồng chí cũng không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hết lòng phụng vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Ðảng, cuộc đời của đồng chí Lê Ðức Anh là tấm gương sáng về phẩm chất của người cán bộ cách mạng, luôn đặt lợi ích của Ðảng, của dân tộc và quân đội lên trên hết, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước, Ðại tướng Lê Ðức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa, còn gọi là Chín Hòa, Sáu Nam), sinh ngày 1-12-1920, quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Ðồng chí sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, phải chứng kiến cảnh người dân sống cơ cực, lầm than dưới ách áp bức, cai trị của thực dân, phong kiến đã hun đúc trong đồng chí lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do dân tộc và ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tự nguyện dấn thân theo con đường đấu tranh cách mạng như bao người con của dân tộc cùng chí hướng, đồng chí Lê Ðức Anh đã bước vào một hành trình đầy chông gai, thử thách, hy sinh với niềm tin vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng, niềm tin vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung làm sáng rõ và khẳng định, đồng chí Lê Ðức Anh là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Ðảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo là một hoạt động có ý nghĩa lớn và quan trọng, góp phần bổ sung những thông tin, tư liệu để khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú của đồng chí Lê Ðức Anh; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc; đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo.

Chia sẻ bài viết