10/07/2008 - 08:26

Hội thảo “Đánh giá các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp”

Trong hai ngày 9 và 10-7 tại Đà Lạt, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban châu Âu tổ chức Hội thảo “Đánh giá quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp” với sự tham gia của nhiều đại biểu Quốc hội thuộc các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đại diện Quốc hội một số nước như: Pháp, Australia...

Tại Hội thảo, Văn phòng Quốc hội giới thiệu về báo cáo nghiên cứu “Đánh giá các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp”. Cùng đó, nhiều bản tham luận quan trọng của các đại biểu trong và ngoài nước xoay quanh chủ đề trên như: Ý nghĩa của việc đánh giá và tiêu chí đánh giá pháp luật về quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội; Các quy trình thủ tục của Quốc hội tại phiên họp toàn thể; Thủ tục chất vấn và bỏ phiếu tín nhiệm; Thủ tục chất vấn và trả lời chất vấn; Hoàn thiện các quy trình thủ tục của Quốc hội - các vấn đề và thách thức; Đổi mới quy trình, thủ tục tiến hành công việc của Quốc hội tại kỳ họp... đã được trình bày tại Hội thảo. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi về những vấn đề trên; nghe các chuyên gia nước ngoài trình bày kinh nghiệm của các nước tiên tiến về vấn đề này, gợi ý các phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống pháp lý về quy trình, thủ tục trong hoạt động Quốc hội...

Theo Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Hội thảo nhằm làm rõ thêm những cơ sở khoa học, thực tiễn và kinh nghiệm cho việc từng bước hoàn thiện các quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục hoạt động Quốc hội trong kỳ họp để góp phần ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội và từng đại biểu quốc hội.

PHAN VĂN ĐÔNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết