12/08/2009 - 14:01

Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về các khu dự trữ sinh quyển và di sản Thế giới của Việt Nam năm 2009

Trong hai ngày 11- 12/8, tại thành phố Đồng Hới, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị toàn quốc các khu dự trữ sinh quyển và di sản Thế giới của Việt Nam.

Với chủ đề “ Phát huy vai trò của các danh hiệu UNESCO ở Việt Nam trong việc thực hiện ngoại giao văn hóa và phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, mục đích của hội nghị lần này nhằm tổng kết công tác bảo tồn, phát huy giá trị và phát triển các khu di sản cũng như các khu dự trữ sinh quyển Thế giới của Việt Nam; nhấn mạnh về phát huy vai trò của các Danh hiệu UNESCO ở Việt Nam trong việc thực hiện ngoại giao văn hóa và phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Cũng tại hội nghị này, nhiều bài tham luận của các cơ quan chức năng ở Trung ương, của lãnh đạo các địa phương và các khu dự trữ sinh quyển và di sản Thế giới tại Việt Nam tập trung đánh giá tác động của Danh hiệu UNESCO tới sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, du lịch, phát triển ngành nghề truyền thống, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, nâng cao dân trí, giới thiệu giao lưu bản sắc văn hóa...

NGỌC CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết