07/03/2009 - 08:11

Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa cảnh sát Việt Nam và cảnh sát Lào

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào, ngày 6-3, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Cộng hòa DCND Lào nhằm sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả hợp tác, đồng thời tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới giữa lực lượng cảnh sát của hai nước.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho biết: Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có hai nước láng giềng Việt, Lào... Đó là lý do để hai nước Việt - Lào tăng cường hơn nữa hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói riêng và hợp tác toàn diện, lâu dài giữa hai nước nói chung. Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đánh giá rất cao và cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, có trách nhiệm trên tinh thần anh em, đồng chí, đoàn kết, hữu nghị, thủy chung son sắt của lực lượng an ninh Lào nói chung và lực lượng Cảnh sát Cộng hòa DCND Lào nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Sự đoàn kết, hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Cộng hòa DCND Lào có ý nghĩa to lớn trong chiến lược phát triển đất nước, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào trong giai đoạn hiện nay. Điều đó đã được khẳng định trong rất nhiều văn bản quan trọng của Bộ Công an Việt Nam... Đồng chí đề nghị hai Đoàn đại biểu đi sâu phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả hợp tác giữa hai lực lượng, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế để cùng nhau tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác...

Hội nghị đã thống nhất tình hình, kết quả hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thông báo cho nhau tình hình, kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho Cảnh sát phòng chống tội phạm của Lào; giải quyết tình hình nhân dân hai nước di cư tự do theo đúng pháp luật của hai nước và quốc tế. Hội nghị cũng thống nhất trong năm 2009, lực lượng cảnh sát hai nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự và hình sự giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Hiệp định song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về phòng, chống ma túy; Hiệp định Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào... Hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội, nhất là tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến người Việt Nam ở Lào, người Lào ở Việt Nam; tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phòng chống tội phạm cho cảnh sát hai nước... Hai bên tạo cơ chế phối hợp, hợp tác toàn diện, linh hoạt, thuận lợi và có hiệu quả từ cấp Trung ương (cấp Tổng cục) đến các địa phương, cơ sở, nhất là những địa phương có chung đường biên giới để phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vấn đề di dịch cư tự do... Phối hợp và đề xuất Bộ Ngoại giao và Chính phủ hai nước cho thành lập Văn phòng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Lào tại Việt Nam và Văn phòng sĩ quan liên lạc Cảnh sát Việt Nam tại Lào để trao đổi, trực tiếp truyền đạt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và phối hợp giải quyết một số vấn đề cụ thể đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả.

VĂN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết