26/03/2012 - 22:15

Hội nghị giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) tới các cán bộ cấp cao nghỉ hưu

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu

(TTXVN)- Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị, sáng 26-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết tới các cán bộ cấp cao nghỉ hưu.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí nguyên là: Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng, Bộ trưởng và tương đương. Cùng dự có đại diện các ban Đảng Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) là văn kiện hết sức quan trọng của Trung ương. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận với một tình cảm vui mừng, tin tưởng, đồng tình và nhất trí cao; cho rằng, Nghị quyết đã chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng, đề ra giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, điều mà cán bộ, đảng viên và nhân dân ta băn khoăn, trăn trở là: Nghị quyết về xây dựng Đảng đã được đề cập nhiều lần, song kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Lần này liệu có rơi vào tình trạng như những lần trước hay không? Tổng Bí thư khẳng định, Trung ương và Bộ Chính trị đặt quyết tâm rất cao và thống nhất phải có biện pháp tổ chức thực hiện để hạn chế tối đa những điều trước đây chưa làm được.

Tổng Bí thư nêu rõ: Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bộ Chính trị đã hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến quán triệt nội dung Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết.

Lần này có điểm mới, quan trọng, đó là trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình sẽ có bước xin ý kiến của các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp, đóng góp cho tập thể và cho cá nhân. Các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng là Nhà nước, là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để góp phần triển khai thực hiện thành công Nghị quyết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, qua hội nghị này, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của Nghị quyết; cùng thống nhất với Trung ương những quyết tâm, tư tưởng, chỉ đạo, những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tham gia đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh đã giới thiệu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, với 4 phần: Sự cần thiết phải bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng; Mục đích, yêu cầu, phạm vi của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4; Những vấn đề cần lưu ý triển khai thực hiện Nghị quyết.

Chia sẻ bài viết