18/06/2020 - 20:49

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát 

(CT)- Ngày 18-6-2020, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020. 

Giai đoạn 2015-2020 công tác thi đua, khen thưởng của VKSND TP Cần Thơ có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới về nội dung. VKSND thành phố thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Từ đó, bảo đảm việc khởi tố, điều tra đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; hồ sơ khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đầy đủ, đúng quy định; chú trọng việc chọn các vụ án có dư luận, những vụ cần phải tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trao đổi thống nhất với cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra xét xử lưu động, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. 

Ông Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng VKSND thành phố, trao danh hiệu điển hình tiên tiến cho các cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến năm 2015-2020. 

Để phong trào thi đua trong thời gian tới đạt hiệu quả, VKSND thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ ngay từ khởi tố vụ án hình sự, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn của cơ quan điều tra là có căn cứ, là đúng pháp luật; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm ngành; phối hợp các cơ quan liên quan để xử lý, giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại phức tạp, kéo dài, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương; kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan tư pháp...

Dịp này, VKSND thành phố trao danh hiệu điển hình tiên tiến cho 5 tập thể và 5 cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. 

H.Y

 

Chia sẻ bài viết