29/03/2012 - 22:12

Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

* Đảng ủy Quân khu 9: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho hơn 500 cán bộ chủ chốt

Ngày 29-3, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trong cả nước đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị nghe phổ biến quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Nghị quyết; nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đã giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết và Chỉ thị của Bộ Chính trị, với 4 vấn đề: Lý do Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng; Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4; Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và định hướng công tác thông tin tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nêu rõ: Hội nghị Trung ương 4 đã xác định mục tiêu: Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng. Các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò rất quan trọng đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào cuộc sống. Để làm tốt nhiệm vụ này, các cơ quan thông tin đại chúng cần bám sát nội dung, tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trong cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức tuyên truyền nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, sinh động, hiệu quả. Các cơ quan báo chí trong quá trình tuyên truyền công tác phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị cần chú trọng làm rõ các nội dung, quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết và Chỉ thị; nhận thức và thực hiện tốt phương châm tuyên truyền: bảo đảm chính xác, trung thực, với thái độ khách quan, xây dựng, gắn “xây” với “chống”; coi trọng nêu gương, cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; tránh xu hướng phiến diện một chiều, thông tin sai lệch, bôi đen; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đoàn kết trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội.

Việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XI.

Các cơ quan báo chí bám sát và tuyên truyền đậm nét, liên tục các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị nêu ra; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc nội dung, hạ thấp mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 cũng như những biện pháp triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

* Ngày 29-3-2012, Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4) cho hơn 500 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. Thiếu tướng Đinh Văn Cai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì hội nghị.

Trong thời gian 1,5 ngày, các cán bộ được quán triệt, triển khai các nội dung về NQTW4; Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc triển khai thực hiện NQTW4 trong Đảng bộ Quân đội; Kế hoạch thực hiện NQTW4 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9; Hướng dẫn việc triển khai NQTW4 trong LLVT Quân khu 9; Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện NQTW4 trong LLVT Quân khu 9; Hướng dẫn thực hiện Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện NQTW4 trong Đảng bộ Quân khu 9. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch và Hướng dẫn của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 về thực hiện NQTW4.

TTXVN- ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết