28/06/2022 - 18:59

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng các quận: Ninh Kiều, Thốt Nốt, Bình Thủy 

(CT) - Ngày 28-6-2022, Quận ủy Ninh Kiều, Quận ủy Thốt Nốt và Quận ủy Bình Thủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ quận mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN

* Dự và chỉ đạo hội nghị của Quận ủy Ninh Kiều, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Ðảng bộ quận tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác cải cách hành chính. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể quận...

Ðồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng trong quận tập trung chỉ đạo rà soát, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; có các giải pháp đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ðồng thời thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đô thị, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh...

Trong 6 tháng qua, Quận ủy Ninh Kiều cùng các cấp ủy tổ chức triển khai, sơ kết và tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố, quận. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong quận tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Các cấp ủy đảng đã kết nạp 84 đảng viên mới, đạt 76,36% kế hoạch năm. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới, hoạt động thiết thực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của quận. Kinh tế của quận tiếp tục ổn định và phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

* Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Quận ủy Thốt Nốt, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu 6 tháng cuối năm, quận Thốt Nốt cần tập trung vận dụng các giải pháp để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Quận ủy và các cấp ủy đảng đề ra năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng công vụ; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đạt và vượt chỉ tiêu trong năm 2022. Ðẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản; kiên quyết xử lý các chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện dự án, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân. Thường xuyên rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích. Ðẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Quận ủy và các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng, văn bản chỉ đạo của Thành ủy và nhiệm vụ chính trị của quận; chỉ đạo 66/166 chi bộ hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Các cấp ủy đảng đã kết nạp 91 đảng viên, đạt 82,73% kế hoạch; thi hành kỷ luật 3 đảng viên vi phạm.

Kinh tế của quận tiếp tục phục hồi và có bước phát triển, tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn được thực hiện kịp thời và đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững, ổn định.

* Trong 6 tháng qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể quận Bình Thủy kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết năm 2022 của Quận ủy và tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra giám sát được chú trọng thực hiện chặt chẽ. Kinh tế quận tiếp tục được phục hồi và phát triển khá; công tác an sinh xã hội và chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý các cấp ủy đảng của quận tập trung triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ “Về xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh, hiện đại của TP Cần Thơ”; làm tốt công tác quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tập trung thu ngân sách. Ðồng thời tập trung vận động thực hiện tốt các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo kế hoạch…

NHÓM PV CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Chia sẻ bài viết