08/10/2019 - 15:05

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ:

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ngày càng đi vào thực tiễn 

(CTO) - Ngày 8-10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 1-8-2016 của Thành ủy về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: DUY KHÔI

Qua 3 năm thực hiện, thành phố xác định khoa học và công nghệ (KHCN) là khâu đột phá, động lực, cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước để xây dựng và phát triển TP Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tâm là trung tâm vùng ĐBSCL. Đến nay, các chỉ tiêu trong Nghị quyết 02-NQ/TU đều đạt tiến độ. Trong đó, chỉ tiêu về văn bản sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp mới đạt đến 102,57%. Nhiều đề tài, dự án đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật về lĩnh vực KHCN được thành phố có chủ trương thực hiện như: Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Nông nghiệp công nghệ cao đã trình Trung ương phê duyệt; Sàn giao dịch Công nghệ đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư… Công tác huy động nguồn nhân lực phục vụ tư vấn, phản biện, nghiên cứu, ứng dụng KHCN được thực hiện có hiệu quả. Việc hợp tác, liên kết vùng ngày càng thuận lợi, nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đến thành phố theo các chương trình hợp tác, hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: DUY KHÔI

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DUY KHÔI

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, theo hướng đi vào thực tiễn, góp phần thiết thực trong phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực được triển khai trên cơ sở lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới, ứng dụng và chuyển giao KHCN.

Thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các cấp, các ngành, địa phương trong thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển KHCN theo Nghị quyết đề ra. Cần có kế hoạch cụ thể thúc đẩy thực hiện các dự án, đề án đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng của thành phố về lĩnh vực KHCN; chú trọng cân đối ngân sách ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các ngành KHCN theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Các ngành chức năng, quận, huyện tăng cường phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, viện, trường, doanh nghiệp vận hành và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị KHCN đã được đầu tư. Việc đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KHCN cần được quan tâm thỏa đáng. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ KHCN, tạo điều kiện phát triển bằng tài năng và thụ hưởng lợi ích thỏa đáng với giá trị lao động sáng tạo; trọng dụng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết