21/10/2017 - 18:18

Hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho thành phố

(CT)- Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia cho dự án “Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP Cần Thơ” (gọi tắt là Dự án) vừa được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ. 

Dự án do cán bộ Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ triển khai thực hiện từ tháng 1-2017 đến 5-2018, các tổ chức quốc tế tài trợ. TP Cần Thơ cần soạn thảo Quyết định mới để hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 về trình tự thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do vậy, nhóm thực hiện Dự án phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất dự thảo quy định hướng dẫn về trình tự thu hồi đất và quy chế phối hợp giữa các cơ quan hữu quan. Trong đó, bảo đảm sự tham gia của người dân và sự giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc.

Thời gian qua, Dự án đã tiến hành phỏng vấn 300 người dân có đất thu hồi đã nhận tiền bồi thường hoặc thông báo nhận tiền bồi thường trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. Qua đó, Dự án đã đạt được một số kết quả bước đầu, đánh giá nhận thức của người dân về trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Tại hội thảo các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước liên quan đóng góp nhiều ý kiến để giúp Ban Chủ nhiệm Dự án triển khai các bước tiếp theo. Từ đó, xây dựng hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với thực tế thành phố và quy định của pháp luật. Các ý kiến xoay quanh những khoảng trống trong cơ chế nhà nước về chuyển dịch đất đai; những khó khăn, vướng mắc từ thực tế trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất: xác định giá đất cụ thể, xét đối tượng chuyển đổi nghề, chưa có bản đồ chính quy, sự phối hợp thực hiện giữa các đơn vị liên quan, nền tái định cư, phương án bồi hoàn, nâng cao năng lực cán bộ…

     T. TRINH

Chia sẻ bài viết