06/06/2024 - 16:36

Hoàn thành công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 

Phóng sự ảnh: KHANG MINH

Ðầu tháng 3-2024, Trung đoàn Bộ binh 932 tổ chức tiếp nhận và huấn luyện 81 chiến sĩ mới (CSM). Các CSM được huấn luyện dự khóa theo hướng dẫn của Quân khu 9; huấn luyện chính khóa theo chương trình huấn luyện CSM của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam... Ðến nay, các CSM hoàn thành chương trình huấn luyện. Kết quả kiểm tra CSM đạt loại giỏi.

CSM học điều lệnh đội ngũ tay không.

Huấn luyện kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK cho CSM.

CSM học kỹ thuật gói, buộc lượng nổ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và đại diện các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng quà, động viên CSM.

Trung tá Trần Thanh Điền, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Trung đoàn Bộ binh 932 (người đứng giữa) biểu dương các CSM bắn giỏi trong buổi kiểm tra bắn đạn thật kết thúc khóa huấn luyện.

 

 

Chia sẻ bài viết