06/01/2021 - 02:23

Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Nội dung trả lời của UBND quận Thốt Nốt như sau:

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, UBND quận đã tích cực chỉ đạo ngành chức năng quận thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. UBND quận tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận cơ bản ổn định và đang trở lại trạng thái bình thường.

Ngoài ra, thực hiện Công văn số 996/STC-TCHCSN ngày 9-4-2020 của Sở Tài chính thành phố về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND quận sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và cải cách tiền lương năm 2020 để thực hiện công tác phòng, chống dịch và chi hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch COVID-19 với tổng số kinh phí hơn 16,33 tỉ đồng.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ  tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND quận chỉ đạo rà soát, lập danh sách đối chiếu và trình UBND thành phố phê duyệt danh sách hỗ trợ 13.432 người, với kinh phí 14,61 tỉ đồng. Nhìn chung, công tác tham mưu chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 kịp thời, đúng đối tượng và thời gian quy định. UBND quận còn phối hợp vận động xã hội hóa trao tặng 3.427 phần quà hỗ trợ người dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bán vé số gặp khó khăn do dịch COVID-19, với tổng trị giá 2,05 tỉ đồng...

Chia sẻ bài viết