31/05/2012 - 22:00

Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) hỗ trợ Việt Nam khoảng 4,2 tỉ USD giai đoạn 2012-2016

Chiều 31-5, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Chiến lược quốc gia (CPS) mới với Việt Nam giai đoạn 2012 - 2016. Trong giai đoạn này, dự kiến phân bổ từ nguồn vốn ưu đãi của WB, Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) sẽ hỗ trợ cho Việt Nam khoảng 4,2 tỉ USD, tập trung vào những cải cách và các khoản đầu tư được coi là then chốt cho thành công của quá trình chuyển đổi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình.

Phát biểu tại lễ công bố, bà Victoria Kwa kwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể từ công cuộc đổi mới kinh tế bắt đầu vào những năm 1980. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm ở mức 7% và thu nhập bình quân đầu người tăng từ 150 USD lên 1.100 USD. Hầu hết các vùng nông thôn Việt Nam đã có điện, số trẻ em đến trường cấp một, cấp hai tăng mạnh và vẫn giữ được chỉ tiêu về bình đẳng giới, hạ tầng cơ sở cũng được cải thiện rõ rệt. Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình thấp sớm hơn dự tính.

Cũng theo bà Victoria Kwa kwa, trong tương lai, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức của quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang vị thế một nước thu nhập trung bình. Vì vậy, nội dung của Chiến lược Đối tác quốc gia giai đoạn 2012-2016 được xây dựng phù hợp với Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2015, tập trung vào cải cách cấu trúc, bền vững môi trường, bình đẳng xã hội và những vấn đề mới nổi lên trong việc bình ổn kinh tế vĩ mô. Chiến lược này cũng sẽ hỗ trợ các khoản đầu tư, chương trình và tư vấn trên cơ sở 3 trụ cột (tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế khu vực và toàn cầu; tăng cường tính bền vững trong quá trình phát triển ; mở rộng điều kiện tiếp cận với các cơ hội kinh tế xã hội) và 3 chủ đề (tăng cường quản trị; hỗ trợ bình đẳng giới; tăng cường khả năng chịu đựng các cú sốc kinh tế từ bên ngoài, các thảm họa thiên nhiên và tác động của biến đổi khí hậu).

ĐỖ QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết