31/01/2023 - 09:43

Ðảng bộ quận Cái Răng

Hành động quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm tạo sự chuyển biến toàn diện 

Bài, ảnh: THANH THY

Năm 2022, Ðảng bộ quận Cái Răng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Từ đó, các cấp ủy đảng trong quận triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Các đảng viên quận Cái Răng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021) được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố.

Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Quận ủy Cái Răng, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên (ÐV); sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đồng bộ với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Công tác phát triển ÐV tiếp tục được chú trọng. Ðảng bộ quận phát triển mới được 89 ÐV, đạt 101,14% chỉ tiêu năm 2022, nâng tổng số ÐV trong toàn quận lên 4.238 ÐV. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai, cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, ÐV. Từ đó, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2022, Ðảng bộ quận có 9 chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14,69% ÐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 96,96% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2,78% ÐV hoàn thành nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương, đơn vị phát triển toàn diện. Theo đồng chí Ðổ Ðông Hà, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Hưng Thạnh, Ðảng ủy luôn coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, quản lý và rèn luyện ÐV; tổ chức cho ÐV học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Công tác phát triển ÐV được chú trọng, trong năm kết nạp 9 ÐV, đạt 100% chỉ tiêu. Ðảng ủy chỉ đạo các cấp ủy lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm, góp phần xây dựng Ðảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; quan tâm vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên, hội viên hoàn cảnh khó khăn. Ðồng thời, triển khai thực hiện 164 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Mặt trận quận, phường xây dựng và sửa chữa được 40 căn nhà Ðại đoàn kết, tổng trị giá hơn 1,9 tỉ đồng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 2,5 tỉ đồng. Các đoàn thể quận tích cực vận động nhà hảo tâm xây dựng Mái ấm công đoàn, nhà Chữ thập đỏ, Mái ấm tình thương, nhà Nghĩa tình đồng đội, Mái ấm nông dân được 14 căn, với tổng trị giá 881 triệu đồng.

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Năm 2022, Quận ủy Cái Răng lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần phục hồi và tăng trưởng, giá trị sản xuất ở các khu vực kinh tế đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ du lịch - nông nghiệp chất lượng cao. Công tác khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất luôn được quan tâm thực hiện, từ đó cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ được duy trì. Tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt tốt, vượt chỉ tiêu thành phố giao từ 10%-20%...

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 7,11% so với năm 2021. Quận tiếp tục lãnh đạo xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tập trung ở phường Hưng Thạnh, Thường Thạnh và mô hình nhà lưới công nghệ cao ở phường Thường Thạnh, Hưng Phú. Các dự án trọng điểm của Trung ương và thành phố (dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông; dự án tuyến đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ) được UBND quận tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Các hoạt động văn hóa, xã hội được chú trọng thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Quận ủy Cái Răng, Quận ủy xác định chủ đề năm 2023 là “Tăng cường xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội quận”. Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng và phát triển quận nhanh và bền vững. 

Quận xác định mục tiêu năm 2023 là tăng cường xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ÐV. Tập trung khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của quận; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tính tự lực, tự chủ, thích ứng của nền kinh tế. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của quận; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển quận; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Chia sẻ bài viết