16/11/2017 - 16:17

Góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) làm công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) bảo đảm phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Cái Răng tăng cường công tác KT, GS trong Đảng. Qua đó, hạn chế tổ chức đảng và đảng viên (ĐV) vi phạm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng ĐV được nâng lên.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng trong quận Cái Răng chú trọng xây dựng đội ngũ CB làm công tác KT, GS đủ tâm, đủ tầm nhằm chủ động xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Theo đồng chí Châu Bách Chiến, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Ba Láng, UBKT Đảng ủy có 5 đồng chí; trong đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Chủ nhiệm, 4 ủy viên do Phó Chủ tịch HĐND phường, CB Văn phòng Đảng ủy; CB tổ chức Đảng ủy và Chủ tịch Hội Nông dân phường kiêm nhiệm. Tất cả các ủy viên UBKT phường có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đạt tiêu chuẩn theo quy định. “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Đảng ủy phường đã tham mưu Đảng ủy xây dựng chương trình KT, GS sát thực tế, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng thời, tăng cường công tác KT, GS, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các chi bộ, ĐV khắc phục khuyết điểm. Nhờ đó, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường không có ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật”, đồng chí Châu Bách Chiến cho biết thêm.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Cái Răng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ kiểm tra các cấp. Ảnh: ANH DŨNG

Theo đồng chí Huỳnh Hữu Trung, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Cái Răng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Quận ủy đã tham mưu BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở lựa chọn CB đủ phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực để xây dựng UBKT cơ sở ngang tầm nhiệm vụ. Mỗi UBKT Đảng ủy phường có 5 ủy viên, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Chủ nhiệm; các ủy viên được cơ cấu kiêm nhiệm. Mỗi Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đều phân công 1 cấp ủy viên phụ trách công tác KT, GS. Riêng UBKT Quận ủy có 7 ủy viên; trong đó, 1 Chủ nhiệm, 2 Phó Chủ nhiệm, 2 ủy viên và 2 ủy viên kiêm chức. Tất cả các ủy viên UBKT Quận ủy đều có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn đại học trở lên. Hằng năm, UBKT Quận ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giúp CB làm công tác KT, GS các cấp nắm vững  nguyên tắc, quy trình, cách nắm tình hình để thực hiện tốt công tác KT, GS...

Song song đó, công tác KT, GS cũng được các cấp ủy ở Đảng bộ quận Cái Răng tăng cường. Theo đồng chí Từ Hữu Tài, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Tân Phú, hằng năm, UBKT Đảng ủy tham mưu BTV Đảng ủy ban hành chương trình KT, GS; đồng thời, xây dựng chương trình KT, GS của UBKT Đảng ủy sát thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đã KT, GS 323 lượt chi bộ, 1.445 lượt ĐV. Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của một số chi bộ và ĐV; thi hành kỷ luật 1 ĐV vi phạm về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong quản lý nguồn quỹ và kinh phí ngành, đề nghị BTV Quận ủy xóa tên trong danh sách 3 ĐV do bỏ sinh hoạt Đảng. Đồng chí Từ Hữu Tài khẳng định: “Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, hàng năm, Đảng bộ phường có trên 93% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh”.

Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã KT, GS 2.762 lượt tổ chức đảng, 29.150 lượt ĐV về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh các tổ chức đảng và ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, thi hành kỷ luật 1 chi bộ và 15 ĐV vi phạm. Nhờ tăng cường công tác KT, GS, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững, chất lượng tổ chức đảng và ĐV ngày càng nâng lên. Đồng chí Huỳnh Hữu Trung, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Cái Răng cho biết thêm: “Thời gian tới, bên cạnh việc nâng cao nghiệp vụ công tác KT, GS cho đội ngũ CB, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo UBKT tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình KT, GS phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, nhằm ngăn ngừa hiệu quả vi phạm trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch vững mạnh”.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết