25/09/2016 - 16:12

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng 10 năm qua

Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hơn 10 năm qua, cấp ủy Đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra (KT) Đảng chuẩn chất và tăng cường công tác KT, giám sát (GS) trong Đảng. Nhờ vậy, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KT ĐẢNG CHUẨN CHẤT

Nhằm thực hiện tốt công tác KT, GS trong Đảng, hơn 10 năm qua, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KT Đảng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Đồng chí Phạm Văn Lượng, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phong Điền, cho biết: "Hơn 10 năm qua, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, trình độ mọi mặt, năng lực công tác để bầu vào UBKT Huyện ủy và UBKT cơ sở. Hiện nay, UBKT Huyện ủy có 7 đồng chí và tất cả đều có trình độ đại học trở lên, có 4 đồng chí trình độ lý luận chính trị cao cấp và 3 đồng chí trình độ lý luận chính trị trung cấp. UBKT cơ sở có 47 đồng chí, trong đó có 30 đồng chí trình độ chuyên môn đại học; 4 đồng chí trình độ lý luận chính trị cao cấp, 36 đồng chí trính độ lý luận chính trị trung cấp". Theo đồng chí Bùi Thị Nương, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ninh Kiều, hiện nay, UBKT Quận ủy có 7 đồng chí, tất cả trình độ chuyên môn đại học và có 42,8% trình độ lý luận chính trị cao cấp; 20 UBKT cơ sở có 94 đồng chí, trong đó có 72,3% trình độ đại học, 78,7% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Hầu hết cán bộ KT Đảng của quận và cơ sở đều có đủ phẩm chất đạo đức, có kinh nghiệm trong công tác KT, GS và am hiểu về công tác xây dựng đảng.

Các tập thể thuộc UBKT Thành ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát được Thủ tướng tặng Bằng khen. 

Nói về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ KT Đảng của thành phố, đồng chí Trần Minh Phong, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy, cho biết: Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KT Đảng hơn 10 năm qua luôn được các cấp ủy đảng quan tâm. Hiện nay, thành phố có 1.082 đồng chí làm công tác KT Đảng. Trong đó, UBKT Thành ủy có 33 cán bộ, nhân viên, hầu hết trình độ chuyên môn đại học trở lên và trên 50% trình độ lý luận chính trị cao cấp và tương đương. UBKT quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy có 109 đồng chí; trong đó có 80% về trình độ chuyên môn đại học trở lên, trên 50% trình độ lý luận chính trị cao cấp và tương đương. UBKT Đảng ủy cơ sở có 962 đồng chí; trong đó 76,8% trình độ chuyên môn đại học trở lên, 22,24% trình độ lý luận chính trị cao cấp và tương đương, hơn 53% trình độ lý luận chính trị trung cấp. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ KT Đảng của thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KT, GS

Chúng tôi tìm hiểu thực tế tại các địa phương, đơn vị nhận thấy, hơn 10 năm qua, công tác KT, GS trong Đảng được tăng cường nên kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững. Tại quận Thốt Nốt, đồng chí Trần Thanh Loan, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Thốt Nốt, cho biết: Hàng năm, BTV Quận ủy ban hành chương trình KT, GS với các nội dung sát với nhiệm vụ chính trị của quận. Để công tác KT, GS nghiêm túc, đi vào trọng tâm, sau khi ban hành chương trình KT, GS, UBKT Quận ủy tham mưu BTV Quận ủy ra quyết định thành lập đoàn do Thường trực Quận ủy và Ủy viên BTV Huyện ủy làm trưởng đoàn. Bên cạnh đó, UBKT Quận ủy và UBKT cơ sở đã tăng cường KT, GS thường xuyên và chuyên đề theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã chấn chỉnh giúp nhiều tổ chức đảng và đảng viên khắc phục khuyết điểm, không để đến mức vi phạm phải thi hành kỷ luật; đồng thời phát hiện và thi hành kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm. "Trong nhiệm kỳ 2010-2015 và 9 tháng năm 2016, cấp ủy các cấp trong quận đã phát hiện và thi hành kỷ luật 78 đảng viên vi phạm trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm…" – đồng chí Trần Thanh Loan nói.

Hơn 10 năm qua, công tác KT, GS trong Đảng cũng được cấp ủy và UBKT huyện Phong Điền tăng cường. Theo đồng chí Phạm Văn Lượng, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, cùng với tổ chức nhiều cuộc KT, GS thường xuyên, chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên, tính từ năm 2005 đến nay, UBKT các cấp trong huyện đã KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức đảng và 110 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua KT, GS, từ năm 2005 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Phong Điền đã thi hành kỷ luật 203 đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cố ý làm trái, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Theo đồng chí Trần Minh Phong, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy, hơn 10 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã xác định công tác KT, GS là một trong những mặt quan trọng của công tác xây dựng Đảng nên ngay từ đầu các nhiệm kỳ, các cấp ủy đã xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa và hàng năm, cấp ủy, UBKT các cấp đã xây dựng chương trình KT, GS cụ thể, sát thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong công tác KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp đã thực hiện tốt phương châm GS mở rộng, KT có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ vậy, công tác KT, GS trong Đảng được tăng cường, chất lượng được nâng lên. "Hơn 10 năm qua, công tác KT, GS đã ngăn ngừa hiệu quả vi phạm trong Đảng; đồng thời đã phát hiện và thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng, hơn 1.900 đảng viên vi phạm. Từ đó, đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh..." – đồng chí Trần Minh Phong nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết