16/09/2019 - 10:34

Google thay đổi thuật toán tìm kiếm ưu tiên bản gốc tin tức 

Google đang thay đổi thuật toán tìm kiếm tin tức của mình một lần nữa, trong một động thái được cho là để ghi nhận giá trị và công sức đầu tiên của nhà xuất bản.

Nó sẽ gây khó chịu cho người tìm kiếm, vì về cơ bản không ai ngoài Google thực sự biết chính xác những kết quả của thay đổi này sẽ là gì. Đôi khi những thay đổi tìm kiếm này là nhỏ, nhưng về cơ bản sẽ làm thay đổi mô hình kinh doanh của nhiều trang web. 

Đây là lời giải thích của Google: “Mặc dù chúng tôi thường hiển thị phiên bản mới nhất và toàn diện nhất về câu chuyện trong kết quả tìm kiếm tin tức, chúng tôi đã thực hiện các thay đổi cho các sản phẩm của mình trên toàn cầu để làm nổi bật các bài viết mà chúng tôi xác định là bản gốc quan trọng. Những bài viết như vậy có thể ở một vị trí dễ nhìn thấy và nhìn thấy lâu hơn. Sự nổi bật này cho phép người dùng xem bản gốc ban đầu đồng thời xem xét các bài viết gần nhất cùng với nó.

Không có định nghĩa tuyệt đối về báo cáo gốc, cũng như không có một tiêu chuẩn tuyệt đối để thiết lập mức độ ban đầu của một bài viết cụ thể. Nó có thể có nghĩa là những điều khác nhau cho các phòng tin tức và nhà xuất bản khác nhau tại các thời điểm khác nhau, vì vậy những nỗ lực của chúng tôi sẽ liên tục phát triển khi chúng tôi làm việc để hiểu vòng đời của một câu chuyện”.

Việc thay đổi này cho thấy Google muốn độc giả không chỉ quan tâm đến tin tức mới nhất mà còn có thể tìm thấy câu chuyện bắt đầu tất cả. Các nhà xuất bản từ đó cũng có thể được hưởng lợi từ việc cung cấp bản tin gốc của họ để được nhìn thấy rộng rãi hơn.

Hoàng Thy (Theo The Verge)

Chia sẻ bài viết