26/08/2017 - 17:38

Gởi một người thương… 

KIỀU CHINH

 

Em ơi trời đất giao mùa
Giữa thinh không, chợt gió lùa qua tim
Nhớ ai mòn mỏi đi tìm
Cánh chim phiêu bạt đã chìm hư vô
Tiếc chi một mảnh tình hờ
Khép mi giấu lệ bến bờ nào vui
Đốt thời gian những ngậm ngùi
Mắt phai, dáng mỏi, môi cười… còn đâu?!
Một mai trên ngọn tình sầu
Anh mang gối mộng kê đầu. Nhé em…

 

Chia sẻ bài viết