21/01/2022 - 09:05

Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng 

Năm 2021, công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) của Ðảng được các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên (ÐV), thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự của
địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao giấy khen các tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021.

Các cấp ủy đảng thành phố thường xuyên quán triệt quy định của Trung ương về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Ðảng tới toàn thể cán bộ (CB), ÐV. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp về chương trình KT, GS theo hướng đồng bộ; trong đó, thống nhất nội dung, chương trình và phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể, tránh chồng chéo. Riêng UBKT Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy ban hành Chương trình KT, GS của BTV Thành ủy có 15 nội dung, thành lập 15 đoàn và KT, GS đối với 31 đơn vị; UBKT các quận ủy, huyện ủy và Ðảng ủy trực thuộc Thành ủy tham mưu BTV cấp ủy đồng cấp ban hành chương trình KT, GS với 110 nội dung; trong đó có 47 nội dung KT, 63 nội dung GS. Nội dung KT, GS tập trung những vấn đề nhạy cảm, bức xúc, dễ xảy ra tiêu cực như việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; thẩm định công trình, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác cán bộ…

Tại Ðảng bộ quận Bình Thủy, đồng chí Võ Hoài Phong, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Năm 2021, BTV Quận ủy đã ban hành Chương trình KT, GS với 8 nội dung. Các nội dung KT, GS, BTV Quận ủy đều thành lập đoàn, do Ủy viên BTV Quận ủy làm trưởng đoàn nên việc KT, GS nghiêm túc, chất lượng được nâng lên. Các cấp ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy ban hành Chương trình KT, GS năm 2021 với 69 nội dung và UBKT các cấp trong quận ban hành Chương trình KT, GS năm 2021 với 62 nội dung có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. “Qua KT, GS, cấp ủy các cấp đã nhắc nhở, góp ý giúp nhiều tổ chức đảng và CB, ÐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Ðồng thời, thi hành kỷ luật 6 ÐV vi phạm Luật Giao thông đường bộ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, chỉ thị và nghị quyết của Ðảng; tự ý đi nước ngoài không báo cáo với tổ chức” - đồng chí Võ Hoài Phong thông tin.

Ở Ðảng bộ quận Thốt Nốt, theo đồng chí Lê Hồng Thức, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, năm qua, BTV Quận ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc đã tập trung KT, GS về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm; công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; quản lý tài chính, tài sản và phòng, chống tham nhũng… Các tổ chức đảng và ÐV đều thực hiện tốt nội dung được KT, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng; những thiếu sót, khuyết điểm đều được nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; thi hành kỷ luật 6 ÐV vi phạm quy định những điều ÐV không được làm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Tại hội nghị tổng kết công tác KT, GS của Thành ủy năm 2021, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố phát biểu nhấn mạnh: Công tác KT, GS năm 2021 đã góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Ðảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu năm 2022, các cấp ủy đảng thành phố cần tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác KT, GS và kỷ luật của Ðảng, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, để KT đối với tổ chức đảng cấp dưới và ÐV khi có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định đối với những trường hợp vi phạm, đặc biệt là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết