17/04/2010 - 21:15

Giới hạn quyền thực thi ứng dụng trên Windows 7

Bạn có máy tính dùng chung với nhiều người hoặc bạn cần giới hạn việc thực thi một số ứng dụng khác nhau đối với từng người dùng chia sẻ trên máy tính của bạn. Bạn có thể dễ dàng ngăn chặn và cho phép người khác chỉ thao tác những ứng dụng mà bạn quy định với vài bước thiết lập nhanh chóng trong Group Policy của Windows 7.

Đầu tiên bạn vào Start, tại khung tìm kiếm nhanh bạn gõ vào từ khóa gpedit.msc và Enter để bắt đầu khởi động giao diện và thiết lập các hạn chế người sử dụng trong Local Group Policy Editor.

Tiếp theo, trong cây thư mục nằm bên trái, bạn chọn User ConfigurationAdministrative TemplatesSystem và khung bên phải Setting bạn nhấn đôi chuột vào dòng Run only specified Windows applications.

Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn chọn Enabled, sau đó click chuột vào nút Show để hiện khung List of allowed applications (danh sách các ứng dụng cho phép), bạn nhập vào danh sách các ứng dụng bạn cho phép người dùng khác sử dụng.

Sau đó nhấn OK để đồng ý. Nếu các ứng dụng không có trong danh sách này, khi khởi động bạn sẽ thấy xuất hiện bảng thông báo lỗi và bạn sẽ không được phép sử dụng nó. Nếu bạn muốn bỏ chọn giới hạn các ứng dụng chỉ cần chọn Not Configured và nhấn OK để đồng ý.

Chú ý là khi bạn thiết lập xong và lưu lại thì các ứng dụng khác không có trong danh sách List of allowed applications sẽ không được thi hành và ngay cả bạn cũng không thể sử dụng được nó, cho nên trong danh sách bạn thiết lập luôn có từ khóa mmc.exe, để bạn có thể vào Start và tại ô tìm kiếm nhanh trong Windows 7, bạn gõ mmc.exe và Enter để khởi động Console Root, tiếp đến bạn vào trình đơn Filegpedit.msc để khởi động lại giao diện Local Group Policy Editor, để bạn có thể Not Configured hoặc Disable để bỏ chọn các thiết lập, trở lại trạng thái ban đầu.

Nguyễn Thuận

Chia sẻ bài viết