10/07/2013 - 22:32

Giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Trung An

(CT)- Ngày 10-7, Đoàn giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2013 do Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Trung An, huyện Cờ Đỏ về tình hình triển khai và tổ chức thực hiện XDNTM trên địa bàn xã thời gian qua.

Hoạt động này nhằm đánh giá lại công tác tổ chức thực hiện, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc chấp hành Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về chương trình XDNTM. Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã nghe Ban Chỉ đạo XDNTM xã Trung An báo cáo kết quả XDNTM từ năm 2011 đến nay và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Theo đó, để phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí về XDNTM, xã đã thành lập 3 tiểu ban: tuyên truyền, xóa đói giảm nghèo và cảnh quan môi trường. Nhờ đó, đến nay, xã đã đạt 19/20 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM. Nhiều tiêu chí đạt tỷ lệ rất cao như: Giao thông 100%, điện 99,05%, môi trường 84,9%... Tuy nhiên, một số tiêu chí tỷ lệ hoàn thành còn thấp như: tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế 69,2%, tỷ lệ hộ nghèo 4,24%, trường học 56,8%... Năm 2013, Trung An đề ra mục tiêu hoàn thành tiêu chí chưa đạt (trường học) và được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn đề nghị xã cung cấp số liệu một cách cụ thể, sát với thực tiễn hơn nữa; đồng thời nêu bật những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị để thành phố sớm đề ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp; tập trung tuyên truyền theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong dân…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, nhấn mạnh: Hiện quỹ thời gian không còn nhiều, vì vậy xã cần nhanh chóng phát động cuộc thi đua nước rút trong việc hoàn thành tiêu chí chưa đạt và củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt. Trong đó, đặc biệt chú trọng nhóm tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn. Song song đó, xã cần vạch ra lộ trình cho việc thực hiện từng tiêu chí; phân công trách nhiệm, phần việc cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Trước mắt, xã cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát, nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết