24/11/2017 - 21:58

Giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 

(CT)- Ngày 24-11-2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố, do bà Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 và công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại Sở Tài chính.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến cuối tháng 10, tổng thu ngân sách của thành phố là 11.034 tỉ đồng, đạt 86% dự toán HĐND thành phố giao; ước tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2017 là 17.281 tỉ đồng, ước đạt 132,4% dự toán HĐND thành phố giao. 10 tháng đầu năm 2017, tổng chi ngân sách địa phương là 7.801 tỉ đồng, đạt 67,8 % dự toán HĐND thành phố giao; ước tổng chi ngân sách địa phương năm 2017 là 11.538 tỉ đồng, ước đạt 100,3% dự toán HĐND thành phố giao. Năm 2018, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố là 11.076 tỉ đồng, tổng chi ngân sách địa phương là 11.892 tỉ đồng…

Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực thu, chi ngân sách nhà nước của Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan. Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng cho rằng tiến độ của một số khoản thu còn đạt thấp so với dự toán; nợ đọng ngân sách còn lớn, do một số doanh nghiệp xây dựng, bất động sản gặp khó khăn về tài chính nên chậm thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách; công tác triển khai cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu còn chậm so với kế hoạch...

 Thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố

Ngày 24-11-2017, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết (thuộc lĩnh vực pháp chế) trình tại kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố. Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu đã thẩm tra các báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, chủ đề năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017; báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018…

Nhìn chung, các đại biểu cơ bản thống nhất với các báo cáo, dự thảo nghị quyết. Đồng thời, yêu cầu bổ sung, điều chỉnh các số liệu chưa rõ và phân tích nguyên nhân, nhằm làm sáng tỏ thêm một số vấn đề đặt ra...

THANH THƯ- ĐỒNG TÂM

 

Chia sẻ bài viết